قوانین

ضمانت سلامت کالا

فروشگاه اینترنتی پخش نیک کالا

کلیه کالا ها قبل از ارسال برای مشتریان به صورت کامل باز بینی میشوند و در صورت هرگونه ایراد از ارسال آن جلوگیری میشود. پس از تست کامل محصول وکیوم شده و برچسب میخورد و سپس برای مشتری عزیز فروشگاه نیک کالا ارسال میشود. برای حذف اشتباهات احتمالی انسانی مامور ارسال در زمان تحویل مرسوله زمان کافی برای تست سلامت تمامی محصولات را به مشتری عزیزمان میدهد تا مشتریان از هر نظر از سلامت فیزیکی محصول خریداری شده اتمینان حاصل نمایند

باشد که اقدامات این مجموعه خنده رضایت را بر صورت شما همیهنان عزیز بنشاند